Obrtnička Banka

Obrtnička Banka - Hrvatska banka

  • Banka

Obrtnička Štedna Banka, d.d.

Obrtnička Banka
Adresa: Ilica 49/I, 10000 Zagreb
Matični broj: 03204405
VBDI: 6716000
Račun banke: 6716000-1000000013
SWIFT: OBANHR22

Telefon: + 385 1 640 18 00
Faks: + 385 1 640 18 19
INFO Email: info@oba.hr

Uprava

Predsjednica Uprave - Suzana Barada dipl.oec.
Član Uprave - mr. sci. Davorin Rimac
Predsjednik nadzornog odbora - Zlatko Cahun
Članovi nadzornog odbora - Odvjetnik Krešimir Rastija,
Dr.sc. Alen Stojanović, izvanredni sveučilišni profesor

Misija Obrtničke štedne banke

OŠB ima misiju ostvarivati nove vrijednosti za svoje dioničare i razvijati proizvode i usluge koji će biti u skladu sa svjetskim trendovima u industriji, ali prilagođeni specifičnim zahtjevima ciljanih grupa klijenata.

Vizija Obrtničke štedne banke

Vizija OŠB je ostvariti rast iznad rasta tržišta financijskih usluga, razviti ponudu proizvoda i usluga prema najboljoj praksi privatnih banaka te postati mjerom kvalitete pružanja bankovnih usluga u segmentu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva.

Osnovni podaci

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS 080328406
Temeljni kapital društva iznosi HRK 18.403.000,00 i uplaćen je u cijelosti
Društvo je izdalo 18.000 redovnih dionica pojedinačnog nominalne svote HRK 1.000,00
Zagrebački obrtnici suočeni sa krizom 30-tih godina te velikim problemima u očuvanju svojih radionica i gole egzistencije obrtničkog staleža, odlučili su uz pomoć Saveza hrvatskih obrtnika osnovati vlastitu štedno-kreditnu zadrugu sa svrhom međusobnog novčanog pomaganja, naročito manjih obrtnika, pa je 26. veljače 1933. godine u prostorijama Saveza obrtnika, 97 obrtnika i 2 službenika obrtničkih organizacija osnovalo Zanatlijsku štednu i kreditnu zadrugu s. o. j. u Zagrebu, današnju ZŠKZZ, sa prvim upisom u Sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu 11. rujna 1933. godine.

Banka Obrtnička Banka 17.9.2020

Obrtnička Banka